Dožínková neděle ve Veverských Knínicích 2017

Druhého září se v našem kostele konalo poděkování za úrodu. Byla sychravá, deštivá neděle. Ale uvnitř kostela byla nálada zcela jiná. Před oltářem byla výzdoba z letošní úrody, dokonce se tam „pásly“ dvě ovečky.

Pan farář přivítal krojované ženy, které přinesly dožínkový věnec, a rozestavily se podél bočních oltářů. Jejich barevné kroje zářily a umocňovaly slavnostní atmosféru bohoslužby. Zkrátka, v kostele svítilo sluníčko navzdory venkovnímu počasí.

Na konci mše sv. „stárky“ za nás za všechny popřály panu faráři k nadcházejícím narozeninám a předaly mu krásnou kytici polních květin.

Z kostela se nám odcházelo radostně a po ochutnání koláčků, které byly všem přítomným stárkami nabízeny, i sladce. Koláčky byly výborné.

Moc děkujeme krojovaným ženám, že do kostela přišly, a připravily nám krásný zážitek.

Autoři článků: