10. výročí působení našeho pana faráře P. Ludvíka Bradáče

Jako duchovní správce přišel do našich farností
před deseti lety 1. listopadu 2007.

K uvedenému datu mu farníci upřímně a s láskou poděkovali ve všech kostelích, toto výročí bylo ve formě poděkování prezentováno veřejně také v Katolickém týdeníku. Jeho obsah rádi zveřejňujeme i na tomto místě:

Milý otče Ludvíku, děkujeme Vám za deset let poctivé kněžské služby v Ostrovačicích, Říčanech a Veverských Knínicích.

Díky Vašemu milému, vstřícnému a přesvědčivému přístupu

se podařilo sjednotit farníky všech tří obcí do jednoho velkého společenství.

Přejeme Vám stálou posilu Ducha svatého a Panny Marie,

a přímluvu patronů našich tří kostelů. Ať Vám Pán Bůh žehná!

Vděční farníci společenství OŘÍKu.