Mons. Jiří Mikulášek – 25 let ve funkci generálního vikáře

„Být generálním vikářem není vždy jednoduché. Jeden rakouský kolega mi kdysi řekl: „U nás bývá na místo faráře konkurs. Přihlásí se třeba tři kněží. Když jednoho z nich vyberu, rozzlobí se na mne zbylí dva. A za rok mi přijde vynadat ten třetí, že jsem ho vybral,“ říkává s úsměvem Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, který 15. srpna 2017 oslavil jedinečné výročí – dvacet pět let stojí po boku brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jako jeho nejbližší spolupracovník.

Při této výjimečné příležitosti otec Jiří Mikulášek odpověděl na řadu otázek, které lze najít na webu Brněnského biskupství. Pro otištění v Oříku jsme celý rozhovor zkrátili jen na odpovědi na tři otázky.

Otče Jiří, co je především úkolem generálního vikáře?

Úkolem generálního vikáře je především dělat všechno pro to, aby struktury církve v diecézi byly dobrým nástrojem pro biskupa a kněze a především pro Boží působení, protože k tomu tady církev je.

A co je nejtěžším úkolem?

Nejtěžším úkolem byla celých 25 let snaha o pastorální pokrytí diecéze. Nedávno se četlo při liturgii podobenství o síti, která má zahrnout veliké množství lidských rybiček, kterým se má zvěstovat evangelium. Je to nekonečný příběh neustálého vyspravování sítě a vytváření uzlíků, aby síť nebyla děravá nebo příliš řídká. Znamená to stálý dialog s kněžími o jejich umístění, ale daleko víc dialog s Bohem, protože celá kněžská služba, nakonec i celý život každého křesťana, neznamená něco si vymyslet, ale jít Bohu vstříc. A když udělám svou malou část, mohu počítat s tím, že to hlavní udělá Bůh, který je vševědoucí a všemohoucí. Pak se člověk setkává s něčím „navíc“, co se nedá ani předpovědět, ani vypočítat, jen pokorně, ale s důvěrou očekávat.

Když se ohlédnete za těmi 25 lety – za co byste chtěl Bohu poděkovat?

Diecéze letos slaví 240 let svého trvání. Uvědomil jsem si, že mých 25 let služby ve funkci generálního vikáře je něco málo víc než desetina její historie. Jsem vděčný, že jsem mohl být při tom v době, kdy se utvářela nebo obnovovala pastorační síť v ústředí diecéze i ve farnostech.

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať Vás Pán stále provází a posiluje a ať Vás neopouští humor.

Letos oslavil Mons. Jiří Mikulášek ještě jedno významné jubileum - v únoru poděkoval za sedmdesát pět let života. V 28. čísle Oříku byly k tomuto výročí uvedeny podrobnosti z jeho osobního i kněžského života.

A na závěr ještě jedno úsměvné vyprávění otce Jiřího Mikuláška z jeho knihy Někdo tě má rád:

„Před lety jsem žehnal nový zvon ve Znojmě pro farní kostel svatého Mikuláše. Okresní noviny tehdy přinesly tuto zprávu: Zvon posvětil Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, který pak byl dopraven dovnitř věže a připoután k lanu. Pomocí lanového zvedáku se začal pomalu zvedat. Když byl ve výši asi půl metru nad zemí, poprvé jej Rudolf Perner rozezvučel dvěma údery…“

Převzato z webu Brněnského biskupství