Vzpomínka na otce Bedřicha

Je to již bezmála 11 let, co nás otec Bedřich Provazník opustil. Stalo se to, jak si snad vzpomínáme, 4. 2. 2007. Po těžké nemoci odešel oblíbený a milovaný kněz, obětavý správce našich farností. Šestého února příštího roku by oslavil 50 let svého kněžství.

Byl vysvěcen tajně v době nesvobody a útlaku církve. I když dále pracoval v civilním zaměstnání jako stavební inženýr, plně se věnoval působení ve skryté církvi. Později byl tajně vysvěcen na biskupa. Po porážce komunizmu a nově nabyté svobodě vystoupil otec Bedřich z „ilegality“ a v říjnu 1992 byl ustanoven správcem našich farností. Byly jsme jeho první a jediné farnosti. Staral se o nás s otcovskou péčí. Jsem přesvědčena, že jeho hřivna mohla být daleko lépe využita v teologicky vzdělanějších kruzích než u prostých venkovských farníků. Ale on to bral jako své poslání a plně se nám věnoval až do svého konce. Teď se jistě na nás dívá z náruče Boží a přimlouvá se za nás.

Otče Bedřichu, děkujeme za všechny krásné chvíle s Vámi a přejeme Vám, abyste 50. výročí svého kněžství radostně oslavil v nebeském společenství!

Autoři článků: