PULS – fond na podporu kněží a pastorace

Od biblických dob žije církev z darů a sbírek. Dárcovství, pro které se později začal používat termín donátorství, neodmyslitelně patří k tradici církve. Dodnes společenství církve žije z donátorství našich předků. Proto je i naše generace zvána tuto materiální zodpovědnost za církev přijmout.

Fond PULS byl zřízen 1. 8. 2016 jako organizační složka brněnského biskupství, bez právní subjektivity. Správní radu fondu tvoří 3 kněží s pastorační zkušeností, kteří každý rok připravují biskupovi ke schválení návrh podporovaných aktivit a s tím spojených výdajů. Hospodaření fondu kontroluje ekonomická rada diecéze.

Fond má mimo jiné pomoci k tomu, aby dosavadní podpora diecéze formou příspěvků nebyla jen záležitostí anonymního povinného příspěvku farností (280 Kč ročně za dospělou osobu) a vyhlášené účelové sbírky (4. neděle v září), ale postupně se stala projevem osobní spoluzodpovědnosti každého věřícího. Proto se nově nabízí příležitost zapojit se do jednoho z nabízených donátorských programů:

  • DONÁTOR 365 (365 Kč ročně) – 1 koruna denně
  • DONÁTOR 520 (520 Kč ročně) – 10 korun týdně
  • DONÁTOR 1200 (1200 Kč ročně) – 100 Kč měsíčně
  • DONÁTOR – částku volím sám

Další možnosti podpory jsou:

  • dar bez registrace (číslo účtu: 99662222/0800)
  • diecézní sbírka (čtvrtou neděli v září ve všech kostelích diecéze)
  • platba hotově (recepce Biskupství PO - ČT 9.00 - 16.30 a PÁ 9.00 - 15.00 hod.)

Každý člověk, který chce svým darem a modlitbou podpořit život církve a své dárcovství vnímá jako jeden z projevů spoluzodpovědnosti za ni, je donátor.  Přijmete-li pozvání k dárcovství, můžete se registrovat prostřednictvím webu www.fondbiskupstvi.cz nebo telefonicky 533 033 344. Bude vám zaslána osobní karta donátora s variabilním symbolem pro identifikaci vašich plateb. Zapojit se může každý, komu není lhostejná budoucnost diecéze, a zároveň se tak stát součástí „velké rodiny malých dárců“. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

Modlitba donátora

Nebeský Otče,
prosíme, ať jsou naše farnosti
otcovským domovem všem.

Pane Ježíši Kriste,
pomáhej nám, ať věrně plníme poslání,
které jsi nám všem svěřil.

Duchu svatý,
oživuj a probouzej naše farnosti
svými dary a charismaty.
Amen.

Autoři článků: