Výuka náboženství na 1. stupni Základní školy v Ostrovačicích

Na základní škole v Ostrovačicích je realizována výuka náboženství na 1. stupni, tedy žáků u první až páté třídy. Již minulý školní rok se přihlásilo 18 dětí, které v sobě pocítily zájem dozvědět se něco o Pánu Bohu a jeho veliké lásce k nám.

Letošní školní rok 2017/2018 se děti opět do výuky náboženství mohou těšit. Čeká na ně spousta poutavých příběhů z Bible a jejich dramatické ztvárnění, zpívání písniček na oslavu Ježíše Krista, návštěva kostela a převedení Boží lásky do života těch nejmenších.

Kéž nám ve všem pomáhá Duch svatý, který nad námi rozhoří plamínky lásky, a budeme moci přispět ke spasení mnoha dušiček, jak malých dětí, tak i nás všech. 

Autoři článků: