Naši malí divadelníci

Legendou o sv. Anežce nám děti naší farnosti přiblížily život sv. Anežky České.

Pod vedením paní Ludmily Franzové a Kristýny Hrichové se jim podařilo krásné dílo. Všechny děti se na svou roli pečlivě připravovaly. Bylo to znát na jejich vystoupení v neděli 19. listopadu v říčanském kostele. Pěkné dobové kostýmy jim k této příležitosti připravila a ušila paní Ylona Rousková. Nadšené a obohacené o tento zážitek byly nejen děti, ale jistě i všichni zúčastnění, kteří si nenechali tuto příležitost ujít.

Všem, kteří se na představení podíleli, patří náš upřímný dík. Představení bylo také milým dárkem svaté Anežce České, jejíž svátek jsme si v těchto listopadových dnech připomínali.

         Na dobrovolném vstupném se vybralo 2482 korun. Po domluvě s dětmi jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata (nákup dárků pro seniory) a za vybrané peníze jsme koupili názornou pomůcku (dřevěný kalendář pro usnadnění a nácvik orientace v čase) pro klienty Domova se zvláštním režimem v Jedlí u Zábřehu (jde o nemocné Alzheimerovou chorobou). Zbytek peněz jsme poslali na útulek pro zvířata v Brně.

         Všem dárcům chceme upřímně poděkovat. A taky dětem, které si peníze za vstupné nenechaly pro sebe, ale darovaly je na tento účel.

 • Anežko Česká, ovečko Boží,
 • umělas koupit převzácné zboží,
 • svatozář v nebi teď máš.
 • S chudobou chudých byla jsi vdaná,
 • jednalas vždycky jak moudrá panna,
 • láska tvá naše je stráž.
 • Anežko přemilá, tvá zem je spanilá,
 • v míru chce pokojně žít.
 • Svou mocnou přímluvou,
 • ochraňuj zemi svou,
 • buď naší zbožnosti štít.

Autoři článků: