Mládež, jak vlastně vznikla

První známky se objevily na farním táboře v červenci letošního roku, kde v jedné malé, ale útulné kuchyňce se stalo něco úžasného a neočekávaného. Osm statečných praktikantů se tam sešlo u kulatého stolu se svíčkou uprostřed. Bylo ticho a místnost se naplnila důvěrou a láskou. Drželi jsme pevný kruh a říkali své prosby a díky. Propojilo se mezi námi ještě větší a hlubší pouto. Po tomto úžasném zážitku jsme se rozhodli, že bychom se mohli scházet pravidelně, a tak vytvořit SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE v naší farnosti. A tak to asi vzniklo a trvá to až dodnes a určitě ještě dlouho bude. Nikdy na to nezapomeneme. Smile

Autoři článků: