Brněnská diecéze ve fotografiích

Začátkem tohoto, pro Brněnskou diecézi, jubilejního roku vyzval otec biskup Vojtěch k uspořádání fotovýstavy ze života diecéze. Zúčastnit se jí mohl každý profesionální nebo amatérský fotograf. Snímky měly být tematicky zaměřeny buď na samotnou katedrálu, nebo na život farností. Organizace výstavy se ujalo Diecézní muzeum.

Reagovalo 38 většinou amatérských fotografů, k vystavení porota vybrala celkem 61 záběrů. Zamýšlená výstava byla instalována v prostorách katedrály sv. Petra a Pavla. Zájemci si mohli výstavu prohlédnout v období od 13. listopadu do 15. prosince 2017 denně od 8:15 do 18:30.

Jsme rádi, že bylo možné spatřit i záběry nám známých situací. 

Autoři článků: