Kdy jsou Vánoce?

 • Když se ráno probudíš s přáním milovat Pána a v něm bratry, ten den jsou Vánoce…
 • Když podáš ruku tomu, kdo tě urazil – to jsou Vánoce…
 • Když v práci cítíš potřebu vnořit se do sebe, aby ses zamyslel, jak se chováš k Bohu, k druhým, v rodině, ten okamžik jsou Vánoce.
 • Když potkáš někoho, kdo upadl nebo vůbec potřebuje nějak pomoci, a ty mu pomůžeš, ten okamžik jsou Vánoce…
 • Když v domově důchodců se věnuješ tomu, kdo nemá nikoho, komu selhává hlas nebo nemá sílu, ty hodiny jsou Vánoce…
 • Když vychováváš děti, aby se zřekly zbytečné hračky, aby pamatovaly na děti, které nemají co jíst, takový postoj jsou Vánoce…
 • Když začneš chápat, že ošklivý život nevraživosti, oplzlosti, pohoršení a sobectví lze zkrášlit láskou, studem, obětavostí a velkodušností, pak do tvé duše vstoupily Vánoce…
 • Když si všimneš, že se dokážeš darovat Pánu, který trpí v lidech chudých, vzdálených, pak jásej v radosti, protože žiješ Vánoce…
 • Když budeš připravovat cestu spravedlnosti, když tvé cesty budou přímé a budeš působit ke změně smýšlení – připravuješ Vánoce…
 • Když se budeš zbavovat strachu a zbabělosti a budeš pomáhat druhým ke statečnosti srdce – pak připravuješ cestu Pánovi a slavíš Vánoce…
 • Když ti není lhostejná diskriminace druhých, bezpráví a urážky tvých bratří, zastaň se jich – a budeš slavit Vánoce…
 • Odpusť těm, kdo tyto věci nechápou – budeš mít krásné Vánoce…

Jako přání svým svěřenkyním zasílala cvičitelka Majka Bílinová prostřednictvím webu. Pro Ořík zajistila Ludmila Franzová