Jeden den v Praze

Františkovy Lázně byly místem, kde se v roce 2004 moje žena Jarmila seznámila s paní Janou Březinovou. Zůstaly spolu v kontaktu i po léčebném pobytu. V červenci 2011 přijeli manželé Březinovi na pohřeb manželky do Ostrovačic, kde byli vícekrát. Monika s rodinou při svých toulkách po České republice navštívila manžele Březinovy v Jablonci nad Nisou.

Pan Březina se angažuje ve „Stonožkovém hnutí“, které již 18 roků v České republice spolupracuje s vojáky Armády ČR. Stonožka je dobrovolná humanitární organizace, v níž děti pomáhají dětem.

1. prosince 2017 jsme se zúčastnili i my na pozvání p. Březiny slavnostní mše svaté pro Stonožku, která se uskutečnila v zaplněné katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V první řadě, kde jsme měli rezervovaná místa, se nacházeli vzácní hosté – mezi nimi náčelník Generálního štábu AČR arm. generál Josef Bečvář, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek a mnoho dalších. Mši sv. celebroval kardinál Dominik Duka.

Moderování celé slavnostní akce v katedrále se ujal stonožkový kamarád Josef Vágner. V průběhu mše zazněly písně v podání pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaromíra Pletichy. Potom se ujala slova paní Běla Jensen – Češka žijící v Norsku a zakladatelka hnutí. Poděkovala všem, kteří se v hnutí angažují. Pan Bečvář poděkoval dětem za malování vánočních přání, pořádání sbírek na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i jiných zemích světa. Paní Běla potom společně s panem kardinálem předali řediteli FN Plzeň stonožkový dar – šek 500 000 Kč na podporu Crohnovy nemoci.

Po mši svaté proběhlo v prostorách Arcibiskupského paláce předání cen vítězům výtvarné a literární soutěže. Ceny dětem předala paní Běla spolu s panem kardinálem. Následovalo malé občerstvení a na závěr nám bylo umožněno (asi 8 lidem) navštívit v doprovodu řádové sestry Dominiky soukromou kapli pana kardinála. Tuto kapli navštívili papežové Jan Pavel II. a Benedikt XVI.

Cestu do Prahy jsme absolvovali vlakem, po Praze metrem. Zpět pěšky podvečerní Prahou po Zámeckých schodech, kolem chrámu sv. Mikuláše, po Karlově mostě až na Staroměstské náměstí, kde probíhala zkouška osvětlení vánočního stromu a přes Václavské náměstí k Muzeu. Z Hlavního nádraží jsme večer odjeli vlakem „Slovenská strela“ do Brna. Cesta byla pohodová a celý den byl úžasný, naplňující, radostný. Z tohoto krásného dne čerpáme do dnešních dnů.