Žehnání vína 2017

Na sv. Štěpána, 26. 12. 2017, v předvečer svátku sv. Jana Evangelisty, se na faře v Ostrovačicích konalo již tradiční setkání farníků společenství Oříku spojené s žehnáním vína. Zdá se, že toto setkání v době vánoční má jak své stálé příznivce, tak stále nové účastníky.

Po krátkém úryvku z evangelia a požehnání přinesených lahví dobrých vín otcem Ludvíkem, si všichni přítomní přiťukli s přípitkem: „Pij lásku svatého Jana!“. Sv. Jan Evangelista dostal podle legendy pohár otráveného vína, víno požehnal, a i když je s jedem vypil, nic se mu nestalo. Jed skrze požehnání neúčinkoval. Právě na připomenutí této události se na jeho svátek žehná víno.

Následovaly příjemné chvíle strávené v družných rozhovorech. Odpoledne uběhlo v příjemné atmosféře a všichni zúčastnění se rozcházeli v dobré pohodě, byť někteří museli další den nastoupit zpět do pracovního procesu.

Autoři článků: