Vzkaz budoucím generacím

Zveřejňujeme text listiny, která byla při loňských opravách ostrovačického kostela vložena do báně na věži. Text byl koncipován jako vzkaz budoucím generacím, ale věříme, že i současné občany zajímá, jaký vzkaz jsme do věže vlastně vložili.

Milí přátelé, ostrovačičtí v budoucnosti!

Tuto listinu vkládáme do nově opravené střechy věže kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích jako připomínku naší doby, ve které žijeme – začátku 21. století, konce roku 2017.

V roce 2015 byla zahájena oprava střechy kostela, při které bylo zjištěno, že také trámy věže nejsou v dobrém stavu a do budoucna by jejich poškození způsobené zejména vlivem času, mohlo způsobit problémy. Proto byl proveden důkladný průzkum a bylo přijato rozhodnutí snést stávající střechu věže a provést repliku této původní. Samotné práce začaly v říjnu 2017, kdy byla na zemi postavena nová stolice – střed spodní části věže – a také základ její horní části. V pondělí 30. října 2017 v dopoledních hodinách byla po předchozí velmi větrné neděli celá původní střecha věže jeřábem snesena dolů, byl odstraněn plech a na prknech byly objeveny nápisy a podpisy připomínající její opravy v roce 1892.

Následně ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se sešli zástupci Římskokatolické farnosti Ostrovačice a Městyse Ostrovačice, aby otevřeli schránku, která byla uložena v báni na věži. Překvapily nás listiny z let 1860, 1930 a 1946, ke každé listině byly také přiloženy mince a v případě roku 1946 i bankovky z té doby. Všechny tyto listiny s mincemi a bankovkami společně s touto listinou a mincemi používanými v naší době ukládáme zpět do nové schránky do báně věže pro Vás – budoucí generace.

Společně doufáme, že si tuto listinu čtete po mnoha desetiletích od doby, kdy jsme ji sem uložili, a že tedy práce všech řemeslníků a použité materiály byly kvalitní a nejenom nové dřevo, ale zejména oplechování věže, vydrželo minimálně také 70 let, tedy stejnou dobu, po které jsme se k uloženým listinám dostali my.

Rok 2017 byl pro Ostrovačice stavebně velmi čilý a náročný – kromě oprav střechy věže probíhalo také statické zajištění původní rezidence rajhradských benediktinů (zadní části fary), aby v další, pro nás snad blízké budoucnosti, byly prováděny i další opravné práce a budova by opět po mnoha desetiletích mohla být využívána.

Nejvýznamnější stavbou, která se v naší obci odehrávala, však byla první etapa kompletní rekonstrukce silnice procházející větší částí obce, kterou dnes označujeme jako II/602. Tato oprava byla zahájena u domu č.p. 138 v ulici Osvobození a ukončena u domu č.p. 3 na náměstí Viléma Mrštíka. Současně byla upravována i křižovatka těchto ulic s ulicemi Žebětínská a Karla Želenského. Možná se ve Vaší době tyto ulice již jmenují jinak, ale věříme, že díky archívům budete schopni identifikovat, o jakou část obce se jedná. V roce 2018 bude pokračovat úprava dále na náměstí a v ulicích Říčanská a Veveří (až za hřbitov). Podél těchto silnic budou opraveny či vybudovány nové chodníky, parkoviště a autobusové zastávky. Ostrovačice tak dostanou novou moderní podobu. Na náměstí a v blízkých ulicích došlo také k výměně veřejného osvětlení a nově byl nasvětlen i kostel se sochou sv. Jana Nepomuckého a protější Pomník padlých. Snad to vše má i ve Vaší době své místo a stále se můžete těšit z umění našich dávných předků.

Náklady na opravu střechy věže kostela dosáhly částky 820 tisíc korun českých (Kč), bez dotací by však tyto práce být provedeny nemohly. Ministerstvo kultury České republiky přispělo z havarijního fondu na opravu památek částkou 395 000 Kč, Jihomoravský kraj poskytl individuální dotaci ve výši 250 000 Kč a Městys Ostrovačice přispěl částkou 150 000 Kč. Zbývající část nákladů ve výši přibližně 25 000 Kč uhradila Římskokatolická farnost Ostrovačice.

K této listině připojujeme vánoční vydání farního zpravodaje OŘÍK s článkem starosty městyse Tomáše Hájka, ve které je popsána historie věže. Název zpravodaje je odvozen z počátečních písmen obcí, které tvoří farnosti Ostrovačice a Veverské Knínice, a které má ve správě zdejší farář Ludvík Bradáč – Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice.

Je pravděpodobné, že k výměně kompletní vazby střechy a všech trámů došlo poprvé od jejího zvýšení provedeného zřejmě v roce 1727, tedy po 290 letech. Prkna, kterými je základní konstrukce pobita, byla v minulosti měněna, před námi naposledy roku 1892. Plech pak byl měněn několikrát, naposledy po druhé světové válce roku 1946. Tehdy byl použit měděný plech, který časem získal díky povětrnostním vlivům zelenou barvu, tzv. měděnku. A protože požadavkem Národního památkového ústavu Brno bylo zachovat nejenom přesný tvar věže, ale i barvu plechu, bylo rozhodnuto, že namísto mědi bude použit speciální hliníkový plech, který je opatřen nástřikem s patinou připomínající právě měděnkou nazelenalý měděný plech. Zelená věž kostela zkrátka k Ostrovačicím patří, a navíc je zelená společně se zlatou (žlutou) obecní barvou použitou na obecním znaku i vlajce. Na špičku věže byla zpátky umístěna i kulovitá báň a zrestaurovaný původní kříž.

Podobně, jako naši předkové, i my na vděčnou a trvalou paměť děkujeme Bohu a všem, kteří se zasloužili o to, že nová střecha věže mohla být realizována, a všem, kteří tyto práce provedli. Jmenovitě je třeba zmínit technickou administrátorku rosické diecéze Lenku Pekovou, která nejenom, že koordinovala technické posouzení věže, zpracování projektové dokumentace, vydání patřičných povolení a samotnou realizaci, ale také zpracovala a podala žádosti o dotace. Bez jejího velkého úsilí bychom nemohli dosáhnout jistě krásného nového vzhledu věže, který však v době, kdy tyto řádky píšeme, ještě neznáme, protože po uložení této listiny bude horní část věže opět jeřábem uložena na své místo a plechem budou doplněny všechny části, kde prozatím oplechování chybí. A po snesení lešení se věž ostrovačického kostela teprve vyloupne v celé své kráse!

Všechny nalezené listiny, bankovky a mince byly digitalizovány a společně s touto listinou jsou uloženy na přiloženém USB 2 disku (tak jej dnes nazýváme). Dále tento disk obsahuje krátký film o tom, jak Ostrovačice vypadaly v roce 2016, fotografie obce z nedávné minulosti, či letecké snímky z roku 2017 – z doby, než byla zahájena kompletní rekonstrukce silnice a přilehlých prostranství, o které jsme již psali. Protože technický pokrok jde neuvěřitelně vpřed a to, co jsme si před pár lety nedokázali představit, je dnes skutečností a odborníci neustále vyvíjí nové technologie a nová řešení nejenom pro uchovávání obrovského množství dat a údajů, věříme, že si tato uložená data budete schopni přečíst či prohlédnout.

Snad například někde v muzeu budou existovat funkční počítače z naší doby. Současně samozřejmě doufáme, že uložená data vydrží všechny povětrnostní vlivy, ať už horka, tak mrazy.

Naši milí následovníci a budoucí obyvatelé Ostrovačic, možná mezi Vámi je někdo, kdo si ještě pamatuje rok 2017, ve kterém jsme tuto listinu psali a ukládali do kostelní věže. Všechny Vás srdečně z minulosti zdravíme a věříme, že lidé nepřestali být k sobě ohleduplní a milí, že naši zemi, Evropu, či svět nepostihly žádné katastrofické scénáře, války, problémy související s hrozícím globálním oteplováním planety a že se Vám v Ostrovačicích dobře žije, pracuje a daří.

Věřte, že i my jsme se maximálně snažili přispět svým dílem podle svých nejlepších schopností a možností k tomu, aby tomu tak skutečně bylo.

Pro připomenutí, podobně jako naši předkové uvádíme, že aktuálně je prezidentem České republiky Miloš Zeman, hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a starostou Městyse Ostrovačice Tomáš Hájek.

Papežem Římskokatolické církve je František, biskupem brněnským Vojtěch Cikrle a farářem Římskokatolické farnosti Ostrovačice Ludvík Bradáč.

Srdečně Vás všechny zdravíme a prosíme, předejte naše pozdravy z minulosti i všem obyvatelům našich a Vašich Ostrovačic! Kéž Bůh žehná nám i Vám!

Tato listina byla do věže vložena v úterý 19. prosince 2017

Ludvík Bradáč                                Tomáš Hájek

       farář                                            starosta

Autoři článků: