Poutní cesta křesťanskou Evropou

V prvních letech tohoto tisíciletí přišli manželé Robert a Claudia Mestelanovi z Velleronu v departementu Avignon ve Francii s myšlenkou založit poutní hnutí A La Route de l’Europe chrétienne sur KTO (český překlad je použit jako nadpis tohoto článku). Šlo mimo jiné o to, na různých místech našeho kontinentu vybudovat tzv. zastavení, která by poutníkům připomínala křesťanskou současnost Evropy i její historické kořeny. Podle představ zakladatelů mělo jít o jednoduché a ne příliš nákladné stavby, které by vycházely z tradice té které země nebo národa. Mohlo jít o zrekonstruhování starých kapliček či křížů, nebo o postavení nových prvků, vhodně zasazených do krajiny. Budování takových zastavení v zemích bývalého komunistického bloku nové hnutí výrazně podporovalo.

Do konce prvního desetiletí trvání této aktivity (rok 2013) bylo postaveno a registrováno asi 30 zastavení, např. první tři z nich byla přímo v jejich rodném Provensálsku. Následovalo Polsko (Wadowice, rodiště papeže Jana Pavla II.), pak severní Francie (připomínka Jany z Arku), Belgie (sv. Damián de Vuester), řecký ostrov Santorin (sv. archanděl Michael), Itálie (Loreto), atd. U nás bylo v rámci této aktivity zvoleno hlavní moravské poutní místo Velehrad, kde, nedaleko baziliky, bylo postaveno zastavení ve formátu tradiční moravské boží muky. Aby nechyběl český prvek, byla do jejího výklenku vložena soška Pražského Jezulátka.

Pozadu nezůstali ani Slováci, v Nitře u řeky vybudovali zastavení s připomínkou sv. soluňských bratrů Cyrila a Metoděje. Pravděpodobně nejzápadnějším místem je zastavení ve Vélez Rubio v Portugalsku (připomíná sv. Josefa), nejvýchodněji se zastavení nachází na Ukrajině v Lyšni (velký dřevěný pravoslavný kříž).

Později se manželé Robert a Claudia Mestelanovi pustili do další aktivity. Nedaleko Velleronu, jejich bydliště, se nacházejí ruiny starodávné kaple sv. Hilária ze 6. století. V rámci poutního hnutí založili sdružení s cílem její obnovy. 

Nyní už jsou práce tak daleko (viz fotografie s výchozí a současnou podobou kaple), že zadali ulití zvonu, který má být do věže opravené kaple usazen. V těchto dnech jsou ve zvonařské dílně v Polsku práce dokončovány a připravuje se převoz zvonu do Provensálska.

Převážen bude na přívěsu, na němž bude zkonstruována provizorní dřevěná zvonička, aby zvon mohl zvonit už cestou na vyznačených místech.

Prvním bude zastávka ve Wadowicích v rodišti papeže Jana Pavla II. ve středu 16. května 2018. Zvon tam bude zvonit a přítomní věřící se mohou pomodlit Anděl Páně. Skupina asi 8 až 10 poutníků pak postupně objede další kapličky směrem ke kýženému cíli.

Druhým místem bude zastavení v Nitře, kde přespí, a budou v poledne ve čtvrtek 17. 5. zvonit Anděl Páně u poutního zastavení sv. Cyrila a Metoděje.

Pak přijde na řadu Velehrad, kam přijedou z Nitry. V pátek 18. 5. 2018 v poledne budou zvonit Anděl Páně u kapličky Pražského Jezulátka nedaleko baziliky.

Pak odjedou k dalšímu zastavení u kláštera Maria Dreieichen v Rakousku. 

Prosím, podpořte tuto krásnou akci. Kdo můžete, svou účastí, ostatní pak svou modlitbou.

Protože příspěvek vznikl na podnět Mons. Jana Peňáze, dovolím si rozloučit se s vámi po jeho způsobu přáním pevného zdraví – ale i víry, naděje a lásky!

Jiří Koch, zpracováno podle námětu Mons. Jana Peňáze, předsedy Matice Velehradské

Autoři článků: