Kavalír

Terka: této, tak jak to bylo? Kaviár a kaviarka?