Svatá Ludmila 1100 let

V září uctíme svatou Ludmilu, první českou světici

Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice. Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září na hradišti Tetín v roce 921 na příkaz své snachy Drahomíry.

Svátek svaté Ludmily proto připadá na 16. září a na mnoha místech po České republice se konají poutě k uctění této významné světice. Mnoho poutníků se tak v září vydá na některou svatoludmilskou pouť. Tradičně se pouť koná například na Pražském hradě, na Mělníce (odkud podle legend Ludmila pocházela), na Levém Hradci (kde s knížetem Bořivojem založila první kostel v Čechách) a také na Tetíně. Právě letošní pouť na Tetíně bude výjimečná, neboť Svatovítská kapitula na slavnost zapůjčí jednu z nejvzácnějších relikvií svatovítského pokladu – lebku svaté Ludmily. Poutníci budou mít možnost uctít lebku v barokním kostele svaté Ludmily 22. září.

Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa, v roce 2021 si budeme připomínat 1100 let od jejího zavraždění. Právě z tohoto důvodu vznikl na začátku roku 2016 spolek Svatá Ludmila 1100 let. Založení iniciovala obec Tetín a zakládajícími členy se staly farnosti Beroun a Roztoky a města Roztoky a Mělník – místa, která jsou historicky spjata s působením kněžny Ludmily.

Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let je péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti. Vyvrcholením celého výročí by se měla stát svatoludmilská národní ekumenická pouť na Tetín v září 2021.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

 

Svatá Ludmila 1100 let, z. s.

Sídlem: Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5
eliska.svandova@svataludmila.cz

http://www.svataludmila.cz/cs/