Velehradské slavnosti 4. - 5. 7. 2018

Po 5 letech jsem se vydala na Velehrad, tentokrát s manželem a dcerou. Zúčastnili jsme se „Večera lidí dobré vůle,“ který se odehrál před bazilikou. Vystoupili zde Hana Zagorová, Vašo Patejdl, Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan, skupina Mirai, Filharmonie ze Zlína, Sbor Stojanova gymnázia a další. Skupina Mirai ještě měla koncert u základní školy. Večer byl krásný a teplý.

V kapli baziliky jsme měli s ostatními poutníky ojedinělou možnost uctít lebku sv. Ludmily. Sv. Ludmila je světice, kněžna, babička a vychovatelka sv. Václava. Podle tradice přijala křest na Velehradě z rukou moravského arcibiskupa sv. Metoděje společně s manželem knížetem Bořivojem. Tato vzácná relikvie je uložena ve svatovítské katedrále. 

Stanovali jsme v autokempu Smraďavka u Buchlovic.

Druhý den proběhla slavnostní poutní mše svatá, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, kazatelem byl arcibiskup Jan Graubner. Po celou dobu slunce hodně hřálo.

Cestou domů jsme se prošli po zámecké zahradě a zookoutku v Buchlovicích, dále po nádvoří hradu Buchlov.

Na Velehrad se ráda vracím, vždycky na mě dýchne úžasná atmosféra, klid na duši a pocit štěstí. Dříve jsem zde jezdila s rodiči, babičkou a dětmi.

Autoři článků: