První narozeniny Fondu PULS

V měsíci září oslaví své první narozeniny Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS. Během prvního roku života se velká rodina malých dárců rozrůstala a měla k světu. Dorostla do velikosti více než 2100 donátorů z téměř 300 farností. O její chuti k životu svědčí také i více než 5,7 mil. korun, které donátoři do fondu darovali. Více o tom, jak se PULSu dařilo naplňovat úkol, který mu byl svěřen, a sice podporovat kněze, farnosti a diecézi, se můžete dočíst ve zpravodaji ImPULSy brněnské diecéze, který je k dispozici ve Vašem kostele. Čím žije PULS aktuálně, jak se rozrůstá, aktuální výši darů donátorů a mnoho jiného najdete na https://fond.biskupstvi.cz. Rovněž můžete sledovat krátké reportáže z života PULSu na našem facebookovém profilu a Youtube kanálu. Jsme rádi, že s Vámi můžeme sdílet tuto narozeninovou radost, a chceme Všem našim podporovatelům, zvláště donátorům poděkovat. Zveme také všechny, kdo by se chtěli zapojit do podpory života farností a diecéze, aby se přihlásili na našem webu nebo prostřednictvím přihlášky v našem zpravodaji. Fondu přejme a modleme se za to, aby věrně plnil své poslání, totiž přispívat k tomu, aby naše diecéze PULSovala životem. 

Mgr. Pavel Kafka, správce fondu

Slovo otce biskupa Vojtěcha

k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Milé sestry, milí bratři,

před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem Vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby přinášela co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než dva tisíce sto donátorů, jednotlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé „velké rodině malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás, která je důvodem naděje hmotného zajištění diecéze v budoucnosti.

Také na dnešní neděli je vyhlášena sbírka určená pro fondu PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěje. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje. 

Prosím také o další podporu brněnské diecéze především modlitbami, pravdivým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší, a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí „velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat. 

Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte. 

Ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

Autoři článků: