Co je náš cíl?

Dostat se k Bohu, nebo si užívat pozemských lákadel? Odpověď zdá se jednoduchá, předpokládám, že většina z nás chce žít v lásce. Bez ní se totiž těžko dostaneme k Bohu. Ale žijeme opravdu v lásce? 

Co je láska? Láska je pokoj, radost, nevýslovné štěstí. Kdo má lásku, ten miluje. Dokáže milovat přátele i nepřátele. Lásku má ten, kdo se raduje z úspěchů druhých, kdo dokáže pomoci v nouzi druhým. Lásku má ten, kdo miluje Boha. Opravdová láska je chvějící se srdce samou blažeností, které prahne po Bohu. Láska je něco nádherného, co se nedá jen tak popsat. Láska je nejúžasnější věc na tomto a věřím, že i na onom světě. Láska nezávidí, nejedná nečestně, je trpělivá, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska je Bůh… Největší lásku má ten, kdo není závislý na hmotných věcech.

Co to jsou hmotné věci? Jsou to různá lákadla, které zde na Zemi máme. Například lpění na penězích, majetku, užívání si i na první pohled krásných věcí. Mohou to být různé zábavy, včetně nadměrného používání mobilu a PC, hodně pití, hodně jídla, ale užívání si i třeba jeden druhého, pokud děláme dobře jen svému tělu. Vše co děláme jen pro potěchu svého těla a nemyslíme při tom na boží lásku, nás od Boha vzdaluje. Bohužel krása pozemských věcí na nás působí jako magnet. Jakmile je okusíme a zjistíme, že se nám líbí, chceme je. Nepřemýšlíme, jestli nám tyto pro nás krásné věci přichystal Bůh, nebo ďábel. Prostě chceme je. A v tom je velké nebezpečí. Jsme zaslepeni pozemskou krásou, množstvím nablýskaných zlaťáků a vůbec si neuvědomujeme, že zatímco se v těchto „krásách“ rochníme, Boha=lásku ztrácíme a scházíme z cesty, která vede k Němu. 

Čím menší budeme mít závislost na hmotných věcech, tím více budeme cítit Boží blízkost (lásku).

Pokud opravdu chceme být Bohu co nejblíže, pokud ho chceme cítit ve svém srdci, tak proto něco udělejme. Čím začít? Když se nám něco nepovede, někomu ublížíme, nebo je nám ublíženo, nebo nás něco trápí, nedusme to v sobě, seberme vnitřní sílu a sdělme se s pokorou svému příteli. Když máme radost, sdělme se s druhými. A mluvme vždy a všude pravdu. Nejen doma, ale i v práci a ve škole. Pozor, i polopravda je vlastně lež. Kdo se bude snažit takto žít, bude vnitřně šťastnější a lásku bude opravdu hmatatelně cítit….

Přeji nám všem, abychom žili s láskou každou vteřinu, kterou nám Bůh na této Zemi dal. Pomáhejme druhým, mluvme pravdu, roznášejme radost, milujme se navzájem. Snažme se, aby nás příliš nepřitahovaly hmotné věci, ale aby nás přitahoval Bůh. Aby On se stal naším magnetem, abychom chtěli každou vteřinu jít za ním, až do jeho nitra. Snažme se, abychom milovali Boha, jako on miluje nás. Nic krásnějšího na světě není a nebude. Země pomine, ale láska zůstane. A to je přece nejdůležitější a nejkrásnější, ne?

Přeji vám všem krásné, radostné a láskyplné nejen podzimní dny! 

Autoři článků: