Setkání k poctě sv. Cecilie 2018

Dne 25. listopadu 2018 se uskutečnilo v kostele v Říčanech setkání sborů k oslavě sv. Cecilie, patronky hudebníků. Na setkání zazpívaly sbory z Kralic (vedoucí Martina Kobrová) a z Říčan (vedoucí Dagmar Ryšánková). Přišlo mnoho lidí, kteří strávili příjemné chvíle s krásnou hudbou.

Program koncertu

Schola sv. Petra a Pavla z Říčan

 • Pojďme přivítat Krále
 • Já vím
 • Za nás, Pane
 • Zd. Pololáník: Velikonoční
 • Maria
 • J. E. Moore: Duchu Boží
 • Laudate omnes gentes
 • Zdobte domy
 • Co se stalo, přihodilo
 • Vzhůru, bratři milí
 • A. Adam: O, holy night

Chrámový sbor od sv. Martina z Kralic nad Oslavou

Zpěvy z Taize:

 • Per crucem
 • Confitemini Domino
 • Halleluia
 • Dona la pace
 • Jesus, Remember me
 • Sanctum nomen Domini

Další

 • Jesu Kriste, štědrý kněže
 • Boritansky: Tebe poem
 • N. Kedrov: Otče náš
 • G. F. Händel: Benedicat vobis
 • Y. Gordon: Alléluia
 • To já, Pane můj (spirituál)
 • D. Vančura: Víra tvá

Společné písně

 • B. Korejs: K svaté Cecílii
 • W. A. Mozart: Ave verum
 • Kristus vítězí (hymnus)