Vánoční pozdrav 2018

Milí farníci, přátelé!

Přichází svátky pokoje a míru. Vánoce jsou považovány za svátky pokoje, protože přišel na zem Kníže pokoje, kterého o Vánocích oslavujeme. Ježíš sestoupil, ne aby bojoval o moc jako jiní vládcové, ale aby daroval pokoj lidským srdcím. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle– tak zpívali andělé při narození Ježíše.

I když jsme si nedávno s radostí připomněli 100 let od konce 1. světové války, neznamená to, že ta strašná válka byla výjimkou a že od té doby na zemi panuje mír. Naopak. I dnes, 2000 let po příchodu Knížete pokoje, stále na různých místech světa probíhají války. 

A jestliže v naší vlasti, Bohu díky, není žádná válka, neznamená to, že zde panuje pravý pokoj. Naopak, existují tu různé propasti a příkopy mezi jednotlivými lidmi či skupinami. Je zapotřebí smíření mezi křesťany a nekřesťany v naší společnosti (v tomto čísle se věnujeme události stržení Mariánského sloupu v r. 1918, která je aktuální dodnes), je taky tolik třeba smíření mezi dvěma politickými tábory u nás (dělící čára probíhá např. v tom, jak se lidé staví k osobě současného prezidenta republiky) apod.

Království pokoje, které přinesl Ježíš, se stále nemůže prosadit. Je to kvůli respektu Boha vůči člověku, který má od něj svobodu rozhodnout se i pro válku a pro boj. Pravý mír naopak znamená, že má člověk pokoj ve svém srdci a tento pokoj šíří kolem sebe. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny!

Chtěl bych Vám popřát opravdový vánoční pokoj, pocit bezpečí a blízkost milujících lidí! Požehnání posílá

Váš farář Ludvík Bradáč

Autoři článků: