Setkání sborů k poctě svaté Cecílie 2018

Dne 25. 11. 2018 v 15 hodin se v kostele svatých Petra a Pavla v Říčanech konalo setkání pěveckých sborů k poctě svaté Cecílie. K naší „Schole svatého Petra a Pavla“ přibyl ještě „Chrámový sbor od svatého Martina“ z Kralic nad Oslavou. Hosty byli duchovní otcové obou farností, o. Josef Požár a o. Ludvík Bradáč. Návštěva na koncertě byla slušná, i když někteří zmínili, že byla slabší než v minulých letech. Připomněli jsme si dvě letošní výročí, a to: 5. výročí setkání našich sborů a 25. výročí založení říčanské scholy. Služebně nejstarší členkou sboru je naše vedoucí, paní Mgr. Dagmar Ryšánková, její manžel, tenorista, pan Antonín Ryšánek. O rok méně má na svém kontě další člen – tentokrát basista, pan Ladislav Drápal. Na koncertě se naopak představila i naše nová, nejmladší zpěvačka Helenka Staňková. Zazněly i krátké vtípky, takže můžeme říci, že bylo i veselo. Doufáme, že se koncert všem posluchačům líbil, a zpříjemnil jim nedělní odpoledne. 

Po ukončení koncertu se sbory i s hosty sešly na ostrovačické faře k malému občerstvení a posezení, kde jsme si rovněž ještě i zazpívali.

V příštím roce se bude setkání sborů konat v Kralicích nad Oslavou, kam jsme byli kralickým sborem pozváni. O termínu setkání se naši příznivci a posluchači včas dozví, aby měli příležitost (v případě zájmu) tento koncert opět navštívit.

Autoři článků: