Co znamená mít otevřené srdce

Snad se shodneme, že člověk, který má, nebo chce mít otevřené srdce, tak touží po boží lásce.

Rád bych se s vámi podělil o moji zkušenost. V mém dosavadním životě jsem prožil hodně těžkých ran, ale zároveň i spoustu radostí. Ta největší byla, když jsem ucítil hmatatelnou boží blízkost. Uvědomil jsem si, že kdybych neprožil těžké pády, opravdovou boží lásku bych možná nikdy nepoznal. Neznamená to ovšem, že pokud prožijeme nějakou bolest, tak automaticky dostaneme více lásky. To nestačí. Mě pomohly k odražení se ode dna a následně prožitou boží blízkost, dvě věci. 

1. Sebrat odvahu a sdělit se se svým problémem s kamarádem, či kamarádkou, kterým důvěřuji. 

2. Začít některé věci dělat jinak. Naším vzorem by měl být Ježíš. Snažme se ho co nejvíce napodobovat.

Je to především, ale o našem ROZHODNUTÍ, jestli se chceme z bolesti, nebo stavu beznaděje dostat. Já jsem se rozhodl, že chci a upřímně vám říkám, že jsem se musel neskutečně překonávat. Přenastavil jsem některé své zvyklosti. Začal jsem dělat věci, které jsem dříve nedělal. Vůbec to nebylo a není jednoduché. Zpětně, ale vidím, že nejdůležitější ovšem bylo, TO MOJE ROZHODNUTÍ začít opravdu PRAKTIKOVAT…  To byl největší boj. Ale když se mi podařilo učinit první krůčky najednou jinak, než jsem dělal dosud, tak jsem postupně cítil, jak mi ze srdce padají balvany a já se začínám cítit tak lehce…  Uvědomil jsem si, jak důležité je mít srdce otevřené pro Ježíše.  Někdo to dokáže bez bolesti, někdo - jako já, holt s bolestí. Mít otevřené srdce je něco úžasného, Krista najednou vidíme daleko jasněji a je nám lehčeji a krásněji… Tím zdaleka neříkám, že mám srdce úplně otevřené, ale snažím se, abych ho měl otevřené co možná nejvíce….

Jak se dá srdce tedy otevřít?

V mém případě jsem si uvědomil, že moje snažení o překonání stavu bolesti a beznaděje přímo souviselo s otevřením mého srdce. Klíče k jeho otevření spočívají i v níže uvedených bodech. Věřím, že se snad dají použít i pro vás ostatní…

 • Sdílejme svoje bolesti i radosti s přáteli
 • Buďme odvážní
 • Snažme se žít v lásce a pravdě
 • Snažme se konat pouze dobro a pokoj
 • Nemějme nenávist k těm, kteří nám ublížili, ani k těm, kteří mají na svědomí životy lidí
 • Odpouštějme
 • Mějme lítost nad strádajícími
 • Pomáhejme nemocným a potřebným
 • Neprahněme po majetku
 • Nereptejme, když se nám něco nepovede
 • Mějme tužbu po spravedlnosti
 • Nesrovnávejme a nerozdělujme
 • Za všechno děkujme
 • Radujme se
 • Žijme naplno každý okamžik života
 • Milujme se
 • Otevřme se světlu

Přiznávám, že jsem slabý a nezvládám podle těchto „pravidel“ stoprocentně žít. Ale snažím se, abych se jim alespoň co nejvíce přiblížil…

Poznal jsem, že čím více se budeme ztotožňovat s výše uvedenými body a budeme je hlavně praktikovat, tím více se bude naše srdce otvírat. Budeme mít zároveň větší lásku a budeme blíž Bohu.

Kdo má srdce úplně zavřené, ten je závistivý, touží po moci a majetku, nechce odpouštět, záměrně lže a vnímá pouze materiální svět, který je bez lásky. Takový člověk vymýšlí jen různé podrazy a někdy dokonce i vraždy lidí, jen, aby se měl co nejlépe, aby si mohl dovolit mít co nejvíce hmotných věcí jen pro sebe a mohl si je užívat. Tento člověk nemiluje ostatní lidi, ale jen sám sebe a svůj majetek. Je chamtivý, Boha nezná, nebo se mu vysmívá. Chce být pánem na této Zemi. 

Kdo má srdce otevřené je pravým opakem člověka bez lásky. Tento člověk prahne po Bohu a miluje všechny lidi bez rozdílu. Nechce, aby někdo strádal, myslí tedy především na ostatní. Materiální svět bere jako dočasný. Žití v opravdové lásce a pravdě, spolu s ostatními lidmi, je pro něj nejvíc, co si může přát. 

Pohlédněme každý na své srdce, jak moc je máme otevřené. Chci milovat a žít v lásce, nebo si chci jen užívat majetku, který mnohdy pochází z nepoctivě nabytých peněz?

Přeji Vám všem krásný den! 

Autoři článků: