A co Franta Sauer?

Žižkovský bohém, rebel a anarchista Franta Sauer byl hlavním organizátorem stržení Mariánského sloupu v Praze. Jeho osud v závěru svého článku o průběhu této barbarské akce popisuje ak. sochař Jan Bradna v časopise Milujte se 47. číslo. Text přepisujeme beze změny. 

Franta Sauer měl za své angažmá ve stržení Mariánského sloupu slíbenou odměnu: dvanáct hvězd ze svatozáře okolo hlavy Panny Marie. Bylo mu řečeno, že jsou zlaté a budou jeho. Když zjistil, že hvězdy jsou měděné a jen pozlacené, hrozně zuřil a nadával. Existuje písemný doklad, že se o hvězdy podělil v jisté pražské vinárně se svým přítelem Jaroslavem Haškem. 

Na Staroměstské náměstí již Sauer nesměl vkročit. Trhovkyně jej hned zasypaly shnilým ovocem a tvrdě vyhnaly. 

Konec jeho života byl ale jiný, než se čekalo. 

V srpnu 1947 zazvonil u fortny kláštera františkánů u kostela Panny Marie Sněžné v Praze sešlý stařec. Vrátný myslel, že jde žebrat. On ale požádal o kněze, že se chce vyzpovídat. V tu chvíli byl v klášteře pouze mladý novokněz, čerstvě vysvěcený P. Norbert Šamárek. Sauer u něj vykonal životní svatou zpověď. V roce 1948 pak zemřel zaopatřen svatými svátostmi a smířen s Bohem v nemocnici sester boromejek v Praze pod Petřínem. I někteří další aktéři stržení sloupu trpěli do smrti výčitkami svědomí. 

Kéž podobnou cestu k Boží lásce najdou i ti, kteří nyní nepravdivými tvrzeními oddalují nové postavení sloupu a odčinění urážky Panny Marie od našeho národa. Té, která byla vždy naší ochránkyní a útočištěm v nejtěžších chvílích. 

Autoři článků: