Castello in Aria

Castello in Aria je sdružením hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů.

Barokní hudebníci své doby, y. v 17. a 18. století, měli k dispozici bohatý instrumentář, čítající činky, housle, sackbuty, dulciány, violy da gamba, violy d'amore, regály a mnohé další, z nichž jen některé přežily do dnešní doby. Běžnou příčinou vyhynutí mnoha nástrojů byla nejen změna hudebního vkusu s nástupem klasicismu, ale také technické obtíže hry. V sedmdesátých létech minulého století dochází k oživení zájmu o autentické provozování barokní hudby a s tím spojenému znovuvynalezení způsobů jak vyrábět barokní nástroje a jak na ně hrát.

Z doby baroka se do dnešní doby zachovalo obrovské množství hudebního materiálu. Jsou to jak světské, tak církevní skladby a dokonce i školy hry na různé nástroje.

Instrumentalisté souboru Castello in Aria hrají na cink, barokní housle, sackbut, violu da gamba, cembalo a další nástroje.

Jméno našeho souboru je vzdáním pocty baroknímu skladateli Dario Castellovi, jehož skladby rádi hrajeme. Sousloví Castello in Aria znamená v italštině přelud, jakým je i naše hudba, po tu dobu, co zní, je velmi skutečná a když skončí, rozplyne se a zůstane jen vzpomínka.

Na našem Tříkrálovém koncertě zazní pozdně renesanční a raně barokní vánoční písně.

Těšíme se na společný zážitek v krásném kostele svatého Mikuláše ve Veverských Knínicích 6. ledna 2019 v 15:30.