Vyrazí výhonek z kořene Jesse

I v r. 2018 probíhala v kostelech Říčany a Veverské Knínice adventní příprava na Vánoce pro děti. Námět byl inspirován písní „Rosu dejte, nebesa, shůry“ (Rorate caeli) a slovy proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí výhonek z kořene Jesse“ (srov. Iz 11,1-10).

Starozákonní obraz vyschlé krajiny a prosba o vláhu nádherně vystihuje velkou touhu, s jakou izraelský národ očekával Mesiáše (srov. Iz 45,8). Slova proroka Izaiáše o tom, že vyrazí výhonek z kořene Jesse (srov. Iz 11,1-10) se netýká jen lidí před mnoha tisíci lety. Týká se také nás, protože i náš život a naše vztahy k druhým lidem jsou často vyschlé. 

Nejen děti, ale i dospělí, si každou adventní neděli vytahovali papírky ve tvaru kapky, na kterých byly rozličné úkoly. Další neděli tyto kapky (už po splnění úkolu) přinášeli k pařezu na nástěnce v kostele a tímto způsobem ho „zalévali“. Díky tomu z pařezu postupně vyrašil výhonek, na větvičkách se objevily listy…

A pak přišly Vánoce. Spasitel přichází i dnes do „pustiny“ našeho všedního života. Oslavujeme narození Ježíše, on je tím výhonkem, on přináší život tam, kde člověk už nemohl doufat!