Návštěva třešťských betlémů

Dne 19. ledna 2019 se uskutečnila malá farní pouť do Třeště, kam jsme jeli kvůli shlédnutí některých betlémů, kterými je Třešť tak proslulá. Mnozí farníci tam před více než 10 roky byli ještě s otcem Bedřichem, přesto se autobus naplnil téměř okamžitě po vyhlášení.

V Třešti jsme se rozdělili do čtyř skupinek – místnosti s betlémy v jednotlivých domech jsou často poměrně malé, takže by se tam nevešlo osazenstvo celého autobusu. A pak už jsme chodili po jednotlivých domech i dalších místech (areál nějakého podniku i betlémové muzeum) a dívali se na ta krásná umělecká díla, která pro nás věřící samozřejmě znamenala ještě více než pouhé kusy umění. Povzbuzením pro naši víru byla též obětavost lidí, kteří nejen betlémy každoročně sestavují, ale též zvou cizí lidi do svého bytu, dávají jim svůj čas, pozornost, hovoří k nim. V Třešti jsme rovněž slavili mši sv. a prosili o to, aby nám Bůh žehnal a Vánoce Boží milostí co nejdéle působily v našich srdcích!