Ukřižovaný poklad

Já poklad jsem viděla ve snu.
Rubíny a perly, i věnec zlatý, zdál se. 
Bála jsem se však, že do bažiny klesnu, 
jak vztáhnu ruku po té kráse.

Když jsem se ráno probudila, 
mé oči zabloudily na stůl – na růženec. 
Sen o pokladu zmizel a já pochopila, 
že koruna z trní – byl ten zlatý věnec. 

Jak rubíny se leskly kapky krve svaté, 
perly, to byly slzy bolesti. 
Že lidské plémě, do bažin hříchů jaké,
těžko si samo cestu proklestí. 

Strašná pouť na Golgotu tak se stane 
spasením lidstva. Noc změnila se v den. 
Mým pokladem je kříž Tvůj, Pane, 
Tvá láska – je můj diadém. 

Převzato z FZ Rožeň ŘKF Brno-Řečkovice, č. 2/2018

Autoři článků: