K úmrtí Běly Schovancové

Běla Schovancová, ilustrátorka, malířka a básnířka se narodila 22. 11. 1945 v Brně.

Emigrovala do Itálie, ale po kratším pobytu přesídlila do Paříže, kde nedávno 18. 2. 2019 náhle zemřela. 

Její básnická tvorba je početná a tématy shodná s tvorbou jejího manžela akademického malíře Ladislava Schovance.

Svými básněmi oslavovala Boha, P. Marii, světce, poutní místa. Svoje místo v její tvorbě měly Vánoce, Velikonoce a příroda jako Boží dílo. Stačí uvést několik z více než 50 titulů: Vánoce v Betlémě, Tichá noc, Sněhové vločky, V zahradě Getsemanské, Křížová cesta s matkou Páně, Dvě noci na Golgotě,  Jarní píseň, Panna Maria, nebeská Královna, Píseň pro Pannu krásnou, Nanebevzatou, Mořská hvězda, Archanděl Michael. Malý kalendář třetího tisíciletí, Desatero v poezii a v obrazech, Příběh pozlaceného ciboria a čtyř svatých Hostií ze země patřící Panně Marii a mnohé další. 

Básnické sbírky Běly Schovancové vycházely bohatě ilustrované i u nás, ale až po pádu komunismu. Vydavatelem se stal  Pavel Váňa – Vydavatelství KNIHAŘ v Praze. Ilustrátory byli její manžel Ladislav Schovanec a  Jano Köhler. Svoje básně psala nejen česky, ale i francouzsky.  Za svou tvorbu obdržela řadu prestižních ocenění. Veřejného uznání se dočkala i v ČR, když se svým manželem přijela na jeho vernisáže, které se konaly v Kyjově, Praze, Brně a v Kroměříži. Také čtenáři našeho farního zpravodaje měli možnost setkat se s jejím jménem i její poezií v OŘÍKU.

Autoři článků: