Světový den nemocných

Dne 11. února si připomínáme Světový den nemocných. Všichni dobře víme, jaké to je, když člověk ochuraví. Někdy stačí i malý zdravotní problém a rozhodí naše myšlenky a všechny plány. Oč hůř se prožívá nemoc vážná, dlouhodobá, nebo dokonce nevyléčitelná.

Trápení se zvládají lépe, když na ně nejsme sami. Člověk sám od sebe nenachází smysl utrpení, ale když nás provází Pán Ježíš, může proměnit naši nemoc dokonce v pramen radosti a záruku vzkříšení. 

Bolest, nemoc a stáří jsou strašáky naší doby. Jedním z našich úkolů je přivádět nemocné k poznání, že je možné spojit lidské strádání s utrpením našeho Pána Ježíše Krista. Tím se nemocní podílejí na přemožení zla, tedy na vykoupení. 

Všem nemocným prosím vyřiďte mé pozdravení a ujištění o modlitbě. Stejně tak ujišťuji i každého z vás, kteří nesete tíhu kříže nemoci a bolestí, že vás nesu ve svém srdci i v modlitbách. A děkuji vám za věrné a trpělivé snášení utrpení, za modlitby a oběti. 

Ze srdce všem žehná brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle

Autoři článků: