CARE – významná humanitární organizace

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních organizací. Po celém světě zachraňuje životy a podílí se na odstraňování chudoby. V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100 milionů balíků pomoci, které putovaly i do Československa. V roce 1950 byla ale její činnost komunistickým režimem přerušena. Z toho důvodu se všeobecné povědomí o CARE v České republice vytratilo. Dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem.  

Díky pobočkám v mnoha zemích je při katastrofách a v krizových situacích CARE schopna pomáhat rychle a efektivně přímo na místě. Lidem v postižených oblastech ihned distribuuje balíky s potravinovou pomocí, léky, pitnou vodu, hygienické potřeby nebo přikrývky. Po velkých katastrofách zůstává CARE na místě dlouhodobě, aby zajistila obnovu postižené oblasti.

I díky laskavým českým dárcům v roce 2018 CARE podpořila více než 56 milionů lidí v 95 zemích světa. 

Jsme přesvědčeni, že čtenáři Oříku sdílejí stejné křesťanské hodnoty, které vyznává i naše organizace. Proto chceme touto krátkou upoutávkou obrátit vaši pozornost k naší činnosti. Někdy v blízkém budoucnu zašleme ke zveřejnění obsáhlejší článek o humanitární činnosti CARE. Už dopředu si dovolujeme zveřejnit náš dárcovský účet u ČSOB: 243 308 210/0300. Za vaše případné dary dopředu moc děkujeme!

Z dopisu, který redakci zaslala Lucie Berg, manažerka