Ohlédnutí za přednáškou Marka Orko Váchy

V Říčanech se 20. ledna konala přednáška otce Marka Orko Váchy s názvem Chuť žít. Byl jsem mile překvapen, že sál v kulturním domě se zcela zaplnil.

Marek Vácha se zmínil např. o slepém žebrákovi. Slepý volá na Ježíše: „Smiluj se nade mnou“. Ježíš zastavuje a ptá se, co chce. „Prosím, chci vidět“. Kdyby se slepý neozval, Ježíš by prošel a nic by se nestalo. 

Další myšlenky:

  • O samařské ženě – hlasatelkou evangelia se stává ta nejposlednější
  • Duchovní život teď anebo nikdy – pojď se mnou teď anebo nikdy
  • Protikladem svatosti je průměr, nikoliv zlo
  • Největší hřivnou, kterou jste dostali, je čas – nestihneme přečíst všechny hodnotné knihy, je třeba si umět vybrat. Neměli bychom ztrácet čas např. počítačovými hrami, posíláním zpráv na FB
  • O vědě a umění – duchovní život je víc umění než věda
  • O hříchu – nevyužití darů, které jsem dostal
  • Buďte svatí, neboť já jsem svatý

Přednáška byla velmi zajímavá. Marek Vácha zmínil i další myšlenky. Já jsem vybral ty, které mě osobně oslovily nejvíce. Znovu jsem si uvědomil, jak nebezpečné pro naše spasení mohou být kompromisy ve věcech víry. Buď věřím, nebo nevěřím. Něco mezi tím je špatně. To je např. ten průměr, který Marek Vácha zmínil ve smyslu protikladu svatosti. Uvědomil jsem si, že Ježíš také řekl: „Já jsem pravda“. Pro mě z toho vyplývá, že lhaní je stejně špatné, jako „mlžení“ a říkání polopravd. Vzorem našeho chování by měl být Ježíš. Já jsem slabý a často uhýbám z cesty, která vede k němu. Ale přesto bych se mu chtěl co nejvíce přiblížit. Děkuji Markovi Váchovi, že se mnou trošku zatřepal a znovu mě ukázal směr, kterým bych měl jít. Věřím, že přednáška oslovila i další lidi, kteří byli v sále přítomni.

Autoři článků: