Po převzetí znamení popelce

Přijal jsem tělo, vím, kde moje duše přebývá.
Jednou vše vrátím zpět, nic jiného mi nezbývá.
Než rozplynu se navždy v zemské náruči.
Však do té doby, kdo mě lásce naučí?

Přijal jsem krev, vím, kde je moje vina.
Mám svůj díl na těle a krvi syna.
Jednou snad dojdu spásy v jeho náruči.
Však do té doby, kdo odpouštět mě naučí?

To ticho, když svítá, hvězdy mlčí a země mluví.
Duch svatý

Autoři článků: