Setkání seniorů 14. srpna 2019

Dne 14. srpna 2019 se opět konalo setkání seniorů na naší faře. Začali jsme ho modlitbou a vzpomínkou na naše drahé, živé i zemřelé.

Chvilku jsme pak mluvili o některých českých svatých, zvláště o sv. Anežce České, při příležitosti blížícího se 30. výročí jejího svatořečení. Prohlédli jsme si pak pár fotografií z akcí farnosti, např. z farní pouti do Nové Říše, Kostelního Vydří, Slavonic a okolí.

Následovala akčnější část – tentokrát pro nás připravila Eva velmi zajímavou činnost: vyrábění mýdla. Každý si mohl vybrat svou formu i příchuť. A všichni byli moc spokojeni – s výsledky i s tím, co nového se mohl naučit.

Mluvili jsme kromě toho o všem možném, taky vzpomínali na rok 1989. Popudem k tomu byl text o své návštěvě Prahy v r. 1989 od pí Ludmily Franzové, která zemřela přesně před rokem.

Bylo to velmi příjemné setkání.