Akce - věž

V roce 2017 – 2018 byla firmou STŘECHY s.r.o. generálně opravena vrchní část věže. Shnilá výdřeva byla nahrazena novou dřevěnou konstrukcí a potažena hliníkovým plechem krytým speciální folií. Následně celá tato část byla jeřábem posazena na věž. Potud vše v pořádku.

Poté pan Jelínek Josef, který se stará o věžní hodiny zjistil, že v horním patře věže zůstalo po odbourání podezdívky velké množství cihel, stavební sutě a odřezků dřeva. Usilovně jsme přemýšleli, jak tento materiál, který věž zbytečně zatěžuje, dostat dolů. Nápadů bylo více, ale žádný jsme nedokázali realizovat. Nakonec zvítězila varianta podávání cihel z ruky do ruky, a to nejprve z nejvyššího patra nad hodinami do patra, kde jsou hodiny. Následně do dalšího patra ke zvonům, odkud jsme půlky cihel házeli do kontejneru (cihle jsme museli půlit, protože celé jsme nedohodili do přistaveného kontejneru vedle křížku.). Suť jsme spouštěli v kbelících pomocí lana na strop Barborky a nosili k dopravníku, který tam má firma, co opravuje střechu nad Barborkou, a spouštěli na zem. Její dva pracovníci nám to ochotně umožnili, i když jsme je částečně omezovali. Práce to byla velice těžká, namáhavá a nebezpečná. Schody jsou ve věži velice strmé s krátkým nášlapem a dosti sešlapané. Nabírání sutě v báni jsme prováděli vkleče nebo leželi na břiše a v prachu. Materiálu jsme sundali odhadem 3 t v počtu 4 mužů, dvěma je více než 70 roků. Práce nám trvala 2 dny a provedli ji: Jelínek Josef, Odvářka Oldřich, Krška Václav a Kvarda Bohumil. Všem velké díky.

A proč o tom píši? Firma, která prováděla opravu svršku věže, určitě měla i povinnost alespoň hrubý úklid a měla za to zaplaceno. Bývá též určen stavební dozor, i ten dostal zaplaceno. Je jedno, jestli jde o peníze z dotací kraje, městyse nebo mimořádné sbírky. 

Do budoucna je nutné si tyto akce pohlídat. 

Autoři článků: