Vánoční pozdrav 2019

Milí farníci, přátelé!

Narození našeho Pána Ježíše Krista, které se chystáme oslavit, bylo novým začátkem v dějinách světa. Bůh vkročil tělesně na tento svět, a jelikož neodešel – protože po svém Nanebevstoupení zůstává stále mezi námi, např. v eucharistii – je zde neustále přítomen. Svět je od chvíle Ježíšova narození jiný. Vstoupili jsme touto událostí do nové éry.

V dějinách naší země nám byl také darován nový začátek – nedávno jsme oslavili 30. výročí Sametové revoluce, díky které jsme vstoupili do nového období života ve svobodě a demokracii.

Tyto zmíněné nové začátky – v dějinách naší země i neporovnatelně důležitější v dějinách celého světa – jsou darem a současně i úkolem. Člověk může Boha pro nás narozeného pověsit na kříž a zabít, může ho odmítnout a nevšímat si jej, žít jako kdyby neexistoval. Nabytou svobodu může národ promrhat, pokud ji zneužívá jen pro sebe a své obohacení, pokud nedbá o pravdu a demokracii.

Kéž jsou všechny naše oslavy a připomínky pokorné: Zhřešili jsme, mnoha darů jsme si nevážili, odmítali jsme Boha a jeho obrovské dary. Kéž, na druhé straně, přijmeme nový dar, obsažený v samotném slavení. Jaký je to dar? Nemůžeme se samozřejmě vrátit zpět k oněm velkým začátkům, abychom věci udělali jinak – dějiny nejdou posunout zpět. Přesto oslavy, zvláště církevní liturgické slavnosti, obsahují v sobě zvláštní milost, díky které můžeme skutečně „začít znova“. „Jdi a už nehřeš“ – říká Ježíš dnes nám. „Vstaň a choď“. Začni znova. Já ti k tomu dávám svou milost.

Kéž se tak stane! Krásné a požehnané svátky všem Vám přeje

Ludvík Bradáč, farář

Autoři článků: