Z celého srdce

Měl jsem možnost spolu s paní Evou Kokoliovou zúčastnit se slavnostního zahájení výstavy k 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Vernisáž se konala 5. prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovicka v Boskovicích.

Přijeli jsme až na poslední chvíli, taky kvůli bloudění v samotných Boskovicích. Sál již byl plný, a sotva jsme vstoupili, slavnostní program začal.

Nejprve promluvila paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která spolu s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem celou výstavu zaštiťuje. Následovaly projevy hlavního organizátora celé výstavy Ing. arch. Jiřího Šťasty a prof. Dr. Richarda Čemuse, SJ, žáka a pokračovatele kard. Špidlíka v jeho vědecké a pedagogické činnosti. 

Obě tyto řeči nám přiblížily hlavní myšlenky kard. Špidlíka i jeho osobu, především jeho veliké srdce. A jestliže se kard. Špidlík ve svých dílech často zabýval úlohou srdce ve východní spiritualitě či v životě vůbec, je jasné, že název celé výstavy „Z celého srdce“ není náhodný. 

Jednotlivé vstupy byly prokládány krásným zpěvem Moravského cherubínského sboru Proglas, většinou z byzantské liturgie, ale taky např. skladbou Duše Kristova, což je modlitba od sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů (zkratka tohoto řádu je SJ – Societas Jesu).

Pak jsme se rozešli do jednotlivých síní muzea, kde jsme mohli vidět různé fotografie ze života kard. Špidlíka i úryvky jeho textů, knihy, obrazy a spoustu dalších předmětů. Vlastně jsme to jen tak prolétli, protože jsme už neměli příliš času, s tím, že na výstavu ještě můžeme někdy přijet. Výstava totiž trvá až do 23. února 2020 a srdečně zvu kohokoliv, aby se jí zúčastnil.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili u malého pomníčku u rodného domu kard. Špidlíka (ve tvaru srdce!) a cestou domů jsme si pochvalovali, jak je dobře, že jsme byli na tak krásném setkání.

Autoři článků: