Tichá noc slaví 201. narozeniny

Snad všichni lidé z našich farností znají koledu Tichá noc. Mnozí farníci se také zúčastnili putování po stopách vzniku této koledy s panem P. Žaloudkem, které se uskutečnilo v roce 2010. Na Vánoce v roce 2018 slavila tato snad nejznámější vánoční skladba na světě 200. narozeniny! O letošních Vánocích, tedy 201. 

Její autoři, Joseph Mohr, pomocný kněz z kostela sv. Mikuláše v rakouském Oberndorfu, který sepsal slova, a varhaník a učitel Franz Xaver Gruber, který složil hudbu, jistě na Vánoce v roce 1818 netušili, že vytvořili dílo, které se rozšíří do celého světa. Skladba, která vznikla jako nutná improvizace kvůli poškozeným varhanám, a byla při své premiéře hrána pouze na kytaru, se během dvou staletí rozšířila na všechny kontinenty světa a sbližuje lidi nezávisle na původu, věku či vyznání. Obyvatele Oberndorfu Tichá noc uchvátila, nebýt náhody, mohla se však zpívat jen v jedné vesnici. Náhodu představoval opravář varhan Mauracher z Fugenu v tyrolském Zillertalu. Naučil se Tichou noc při opravě varhan od Grubera a pak ji zpíval a hrál doma sousedům a přátelům. 

V té době tyrolští farmáři cestovali v zimě po Evropě a na jarmarcích prodávali potraviny a výrobky z kůží. Aby přilákali kupce ke svým stánkům, byli oblečeni do tyrolských krojů a zpívali lidové písně. Nyní do svého repertoáru přidali i Tichou noc. Nejoblíbenější byly rodinné kapely a mezi nejznámější patřili Reinerovi z Fugenu. Vystupovali nejen na vánočních trzích, měli také samostatné koncerty, mj. v Norimberku, Lipsku, Drážďanech, zpívali Tichou noc i při vystoupení pro císaře Franze I. a cara Alexandra I. V roce 1839 odjeli na turné do Spojených států a tehdy skladba poprvé zazněla na americké půdě. Díky překladu do angličtiny se rychle rozšířila a v polovině 19. století se stala nejprodávanějším notovým zápisem v USA. V roce 2011 byla píseň Tichá noc dokonce vyhlášena organizací UNESCO nehmotným kulturním dědictvím. 

Jak hluboce Tichá noc na lidi působí, se projevilo také o Vánocích v roce 1914. Už pět měsíců zuřila světová válka, na západní frontě za tu dobu padlo nebo bylo raněno přes milion vojáků. Na Štědrý den nastalo neoficiální příměří. Muži v zákopech odložili zbraně, vytvořili provizorní vánoční stromky a dali se do zpěvu koled. Po chvíli se nad bojištěm ve čtyřech jazycích vznášela slova písně, kterou všichni znali už od dětství a měli ji spojenou s nejkrásnějším obdobím v roce. V magické atmosféře najednou vylezl ze zákopu první voják, zpíval a kráčel směrem k nepřátelům. A za ním další a další. Z jedné strany Němci, z druhé Francouzi, Britové a Belgičané. Setkali se na území nikoho a cítili, že prožívají zázrak. Rozdávali si přání, drobné dárky, cigarety, jídlo, kořalku. Na některých místech si zahráli fotbal, jinde společně pohřbívali mrtvé. Došlo i na spontánní výměnu zajatců. Účastníci setkání mezi zákopy, kteří nakonec válečná jatka přežili, na ně vzpomínali jako na své nejdojemnější Vánoce. 

V dnešní době je prý Tichá noc zpívána ve 143 jazycích po celém světě. 228 verzí písně Tichá noc shromáždil silentnight.web.

S využitím pramenů Mladá fronta Dnes 28. 12. 2018 

Pavlína Kadlčková

Autoři článků: