Vánoční koncert na Javůrku 2019

21. prosince 2019 uspořádala obec Javůrek v místní sokolovně vánoční koncert, na kterém na žádost pořadatele vystoupila říčanská schola se sólistkami, bývalými členkami sboru, Terezkou Čertkovou (soprán) a Dorotkou Ryšánkovou (mezzosoprán). 

Do programu jsme zařadili nově nastudované písně: Bim, bam!; V Betlémě se svítí; Přišlo jsi k nám, Jezulátko; Krásná Panna a Dny zázraků a přání. Na závěr vystoupení všichni společně zazpívali několik nejznámějších koled.

V tomto roce se náš sbor rozrostl o další členy – jeden bas, jeden alt a dva dětské hlasy. Velký dík patří zpěvákům, kteří pravidelně obohacují svým zpěvem mše svaté, každý týden chodí obětavě na zkoušky, nacvičují nové skladby, písně a ordinária. K tomu nestačí pouhý zájem o hudbu či zpěv, avšak upřímná zbožnost, se kterou členové chrámového sboru vykonávají liturgickou službu.

Program koncertu a další podrobnosti

Program

 • N. J. Reading: Adeste, fideles
 • T. Arbeau: Bim! Bam!
 • V Betlémě se svítí
 • A. Michna: Z nebe posel vychází
 • A. Tučapský: Přišlo jsi k nám, Jezulátko
 • Fr. Gruber: Tichá noc
 • Božanův kancionál: Ó, slavná Panno Maria
 • Moravská koleda: Krásná Panna
 • J. J. Ryba: Česká vánoční mše „Hej, mistře“ – Kyrie, Gloria
 • Anglická koleda: White Christmas
 • Anglická lidová koleda: Amazing Grace
 • Dny zázraků a přání (O, Holy night)
 • Lidové koledy: Nesem vám noviny; Jak jsi krásné; Pásli ovce Valaši; Veselé vánoční hody; Dej Bůh štěstí; Půjdem spolu do Betléma

Účinkující

Schola sv. Petra a Pavla z Říčan

 • Vedoucí sboru a klávesy: Dagmar Ryšánková
 • Soprán: Irena Buršíková, Marie Pilátová, Helenka Staňková, Jan Staněk, Eliška Ďásková
 • Alt: Iva Ďásková, Dagmar Ryšánková
 • Tenor: Antonín Ryšánek
 • Bas: Zdeněk Buršík, Ladislav Drápal, Ivo Ďásek, Jan Malášek, Jiří Pilát 
 • Moderátor: Jiří Pilát

Sólisté

 • Soprán: Terezie Čertková
 • Mezzosoprán: Dorota Ryšánková

Loňský koncert na Javůrku

V loňském roce se koncert konal v polovině prosince, proto jsme první část věnovali adventním písním a teprve druhou vánočním zpěvům. Závěr patřil rovněž společnému zpěvu lidových koled. 

Adventní písně

 1. Čtyři adventní svíce 
 2. Já vím
 3. Advent
 4. Ejhle, Hospodin přijde
 5. Z nebe posel vychází

Vánoční písně

 1. Došli jsme k vám
 2. Jak jsi krásné
 3. Pochválen buď
 4. Pásli ovce
 5. Co se stalo, přihodilo
 6. Zdobte domy
 7. Šťastné vánoce
 8. Vzhůru, bratři, milí
 9. Veselé vánoce

Lidové koledy

Nesem vám noviny, Veselé vánoční hody, Dej Bůh štěstí, Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc

Modlitba chrámových hudebníků

 • Bože, při nebeské liturgii
 • jsi oslavován písněmi chvály.
 • Prosíme tě, dej,
 • aby se naše liturgická hudba pozemská
 • co nejvíc blížila hudbě nebeské
 • a abychom my,
 • kteří tě zpěvem a hudbou
 • chválíme na zemi,
 • tě jednou takto mohli chválit v nebi.
 • Amen.

Následují 3 fotografie z letošního koncertu na Javůrku, pak jedna fotografie z minuloročního koncertu a dvě fotografie  z kůru kostela v Říčanech. 

Autoři článků: