Adventní hra 2019

V době adventní roku 2019 jsme se kvůli lepší přípravě na Vánoce v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích inspirovali programem Katechetického střediska v Brně. Katechetky na obou místech připravily nástěnku a v jejím centru Betlém, ke kterému jsme symbolicky putovali. Advent je nejen připomínkou Kristova přicházení, ale i naším putováním Ježíši vstříc. Během doby adventní si nejen děti, ale všichni návštěvníci bohoslužeb brali v kostele na konci nedělní mše sv. lísteček s biblickým citátem a úkolem, který se pak snažili splnit. Zvláště děti pak připevnily na nástěnku papírovou stopu, a to od krajů nástěnky směrem do středu na tak že se vytvořily pěšinky, symbolizující naše přibližování se do Betléma. S přibývajícím počtem stop na nástěnce se obraz stával více a více „prozářený“. Na Štědrý den byl do prázdné jeskyně umístěn obrázek Svaté rodiny. Jeskyně s narozeným Spasitelem a hvězdou se tak stala zářícím centrem vzniklého obrazu. I samotné úkoly měly veliký úspěch – mnozí farníci se svěřovali s tím, že dostali právě takový úkol, který potřebovali.