Domácí bohoslužba v čase koronaviru

Milí farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, srdečně Vás zdravím v této zvláštní době. Věřím, že jste dobře prožili či přežili první neděli po zrušení společných bohoslužeb. Byla to zvláštní, a pro mnohé asi ne zrovna příjemná zkušenost. Jelikož současný stav bude možná nějakou dobu trvat, je třeba se v něm naučit žít co nejlépe. Tím spíš, když nás pan biskup povzbuzuje, abychom přijali tuto situaci jako nabídku a výzvu. Viz k tomuto tématu např. zde nebo zde, a taky zde.

Bohoslužby můžeme sledovat v televizi či na Internetu. Druhou možností je, že si sami vykonáme bohoslužbu pro sebe a své blízké doma. 

Sledování přenosu mše sv.

Kromě televize NOE máme mnoho dalších možností ke sledování mše sv., viz např. zde. Důležitý je i způsob sledování. Jeden kněz k němu dává tyto pokyny: 

  • Při sledování mše svaté v domácnosti nezapomeňme, že jde o modlitbu. 
  • Připravme se ni a vytvořme si hezké prostředí. Při sledování si můžeme vystavit kříž, zapálit svíčku, nachystat kancionál a připojit se ke zpěvu písní. Zklidněme se a soustřeďme se jen na sledování přenosu.
  • Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, různými domácími pracemi a úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele.

Vlastní bohoslužba

Při vlastní bohoslužbě můžeme postupovat dle schématu na webových stránkách cirkev.cz. Čtení na probíhající liturgický den nalezneme na webových stránkách katolik.cz.

Po přečtení biblického úryvku může následovat krátké rozjímání o přečteném textu – chvíle ticha anebo společné rozjímání – podle Metody sedmi kroků čtení Písma:

  • Vzájemně si sdělíme, co nás při četbě a rozjímání oslovilo. Přitom je třeba dbát na několik důležitých zásad:

-       Pokud možno mluvme o tom, co se dotklo nás osobně a nedělejme ze svých slov „kázání“ o tom, co by „se mělo dělat“ anebo co „dnes lidé dělají špatně“ atd.

-       Zásadně se vyhýbejme tomu, abychom někoho skrze své „rozjímání“ nenápadně napomínali. Případné problémy si vyříkejme otevřeně a nezneužívejme k tomu Boží slovo.

-       Snažme se vyhnout tomu, abychom nad Božím slovem začali diskutovat o různých možnostech výkladu atd. Je to z toho důvodu, abychom dokázali odlišit chvíli modlitby (kterou toto sdílení také má být) a chvíle „vzdělávací“, kdy nad něčím uvažujeme a diskutujeme. Navíc po takové, byť i krátké diskusi, se už těžko znovu začíná s osobnějším tónem při sdílení.

  • Na tato pravidla by měl dbát ten, kdo modlitbu řídí, a pokud se začínáme příliš „rozjíždět“, měl by rozjímání vhodným způsobem vrátit do správných kolejí.

Můžeme přidat litanie v čase nakažlivých nemocí a jiné modlitby za nemocné

Můžeme též duchovně přijmout Pána Ježíše.

Další

  • Modleme se růženec – pan biskup píše: Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.
  • Někteří doporučují modlitbu ke sv. Koroně Smile.

Jsem duchovně s vámi a modlím se za vás. Každý den sloužím mši sv. na úmysly, které se nacházejí v pořadu bohoslužeb.

Věřme v Boží dobrotu a lásku! Srdečně zdraví a všem žehná

P. Ludvík Bradáč