Ještě jedno ohlédnutí za životem otce Josefa Janšty

V sobotu dne 22. února 2020 jsme si při mši sv. připomněli 100. výročí nedožitých narozenin našeho bývalého kněze P. Josefa Janšty. Narodil se 18. února 1920. V naší farnosti působil v letech 1971-1984. Přestože od jeho smrti uplynulo již více než 35 let, zůstává stále v srdcích a mysli těch, kteří jej znali a měli rádi. Nám všem byl dobrým příkladem na cestě k Bohu i k lidem. 

U stejného oltáře tentokrát stál opět P. Janšta. Sloužil mši sv. spolu s naším duchovním otcem Ludvíkem. Byl to však prasynovec otce Josefa – P. Vojtěch Janšta. Jak je vzácné a milé potkat se s takovým pokračováním rodu Janštů! Při této mši svaté se nedala přehlédnout ani široká rodina příbuzných. Otec Josef se i jako kněz rád setkával se svojí rozvětvenou rodinou a jeho příbuzní s ním. Jak je vidět, tato tradice přetrvává dodnes. 

Otec Vojtěch měl 2 roky, když P. Josef Janšta zemřel, tak ho vlastně ani nepoznal. Ale díky rodině, která vzpomínku na jeho prastrýce uchovávala a taky předávala dál, se s jeho památkou seznámil i on sám.

O tradici hovořil P. Vojtěch Janšta také v kázání. Aby se z něčeho stala tradice, je třeba si danou událost stále připomínat. Jako si příbuzní otce Josefa Janšty připomněli jeho nedožité sté narozeniny, i v církvi si už více než 2000 let připomínáme narození Ježíše Krista. Není to tradice v daném slova smyslu. Víra nemá být jen tradicí, je třeba ji žít a tím se liší od tradice. Ale jako se o někom stále mluví a připomíná se v našich myslích, tak se i víra tradičně předává z generace na generaci. Není jisté, jestli si někdo za 20, 50 let vzpomene na P. Janštu, důležité je, čím pro nás mnohé byl. Snažil se svým životem předávat víru, naději a lásku. Toto je úkol i pro nás a pro další pokolení.

Autoři článků: