Svěcení vína 2019

Dne 26. 12. 2019 proběhlo ve farním centru v Ostrovačicích již tradiční žehnání vína u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty. Farníků se tentokrát nezúčastnilo mnoho, ale naše řady rozšířily nově i dvě farnice z domašovské farnosti. Po počátečním požehnání přinesených lahví otcem Ludvíkem vytrvali všichni v přátelském společenství a sváteční náladě. 

A protože někteří projevili přání prohlédnout si faru, byla provedena exkurze s odborným výkladem našeho milého pana faráře „od půdy až do sklepa“. (Kdo ostrovačickou faru znáte, víte, že „půda“ je nadnesená, ale do sklepa se účastníci podívat mohli.)

Radostná a družná nálada vydržela účastníkům celé odpoledne až do požehnání na šťastnou cestu domů. A tak si všichni mohli opět připomenout a snad i prožít verše z knihy Sirachovcovy 31,27-28: Jaký je život, když schází víno? Bylo stvořeno lidem pro radost. Obveselením srdce a radostí duše je víno, které se pije střídmě a ve vhodnou chvíli.

Autoři článků: