Tříkrálová sbírka 2020 v obcích Oříku

V období svátku Tří králů proběhla i letos v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Je organizována katolickou Charitou ČR, letos v celostátním měřítku už podvacáté. U nás nepřetržitě od roku 2006. 

Tříkráloví koledníci při ní jdou od domu k domu, zpívají známou písničku a do zapečetěných pokladniček vyprošují peněžní dary pro pomoc potřebným. Výtěžek sbírky ukazuje, že naši spoluobčané mají dobré srdce, důvěřují sbírce a rádi přispějí pro dobro těch, kteří se bez pomoci různých charitativních projektů neobejdou. Díky těmto finančním darům lze lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením, rodinám v tíživé situaci, sociálně vyloučeným a lidem bez domova. Menší část výnosu putuje také na charitativní projekty pro chudé v zahraničí. 

Koledníci letos v Ostrovačicích vykoledovali 31.627 Kč, ve Veverských Knínicích 34.542 Kč a v Říčanech dokonce vysokou částku 100.044 Kč. 

Za tento krásný výsledek je nutno poděkovat ve všech obcích přímým organizátorům a těm, kteří se na přípravě podíleli za místní samosprávy. Velké poděkování patří ovšem především obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří jsou pro konání sbírky nepostradatelní. 

Upřímné poděkování patří pak hlavně všem občanům, kteří ukázali, že mají dobré srdce a dobrou vůli, a kteří svým darem projevili tak velkou míru štědrosti! 

Pro úplnost ještě uveďme, že ve všech obcích Oblastní charity Rajhrad, kam spadají farnosti Rosického a Modřického děkanství, se vybralo 4,716.871 Kč. 

V naší brněnské diecézi představuje finanční výsledek sbírky 30,239.545 Kč, a v celé České republice jde o rekordní částku 130,326.783 Kč! 

Česká katolická charita ujišťuje, že vybrané peníze jsou každým rokem využity pro realizaci větších i menších projektů pro lidi v nouzi. Letos se namátkou v naší blízkosti počítá s podporou hospice v Blansku, s pořízením kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní péči v Přerově. 

Bude z nich financována rekonstrukce některých vícelůžkových pokojů na jednolůžkové v hospici sv. Josefa v Rajhradě, kde navíc pro hospicové pacienty postaví nový výtah a nakoupí zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro imobilní klienty. 

Oblastní charita Rajhrad i touto cestou zprostředkovaně děkuje všem dárcům ze své územní působnosti, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli jakoukoliv částkou do jejich pokladniček!

Autoři článků: