Uvolnění bohoslužeb 1

Po prvním uvolnění a dovolení bohoslužeb do počtu 15 lidí již jsou v našich farnostech ve všední dny slaveny bohoslužby podle běžného pořadu bohoslužeb. To ovšem neplatí pro neděli, kdy bývají počty účastníků mnohem vyšší. V neděli se veřejné bohoslužby stále nekonají (a platí dispens od nedělních bohoslužeb), na soukromou bohoslužbu budou pozváni farníci, na jejichž úmysl je mše sv. obětována, případně několik dalších věřících do dovoleného počtu účastníků.

Témata:

Život farnosti: