Pouť na Velehrad 2020

Letošní pěší pouť na Velehrad v r. 2020 byla jiná a zvláštní: 1. Byla to výroční pouť (konala se již podvacáté!). 2. Bylo nás méně – nejen naše skupinka poutníků z Ratíškovic byla poloviční, ale i celková velká skupina všech poutníků ze všech směrů byla menší. 3. Šli jsme tentokrát jinou cestou – kvůli koronaviru i nějakým opravám jsme nemohli přenocovat na obvyklém místě v Boršicích. A tak jsme druhý den poutě po přespání v tělocvičně v Bzenci šli do Nedakonic, kde jsme mohli z dobroty místního faráře P. ICLic. Mgr. Josefa Rýznara mohli přespat. A nejen to. Pan farář se nám věnoval, nabídl nám jídlo a věnoval se nám mj. tím, že nám vyprávěl spoustu vtipů. Vše ostatní bylo jako vždy – mše sv. v Ratíškovicích na začátku pouti, setkání s mnoha milými farníky z Ratíškovic, kteří nám popřáli dobrou pouť a nabídli pohoštění, na závěr pouti slavnostní mše sv. na Velehradě, kterou sloužil o. biskup Vojtěch Cikrle. Díky Bohu za jeho požehnání a pomoc!