Zamyšlení se v modlitbě chval a ohlédnutí se za letošními Velikonocemi

V sobotu 4. 4. 2020 před Květnou nedělí jsem měla možnost být součástí online večeru chval. Pořádal ho můj kamarád, tehdy ještě bohoslovec, dnes již vysvěcený kněz, se svými přáteli. V průvodním slově mezi písněmi se zamýšlel na způsobem, jakým chválíme Boha, jaký k němu máme vztah, a také nad blížícími se Velikonocemi. Jeho myšlenky mne velmi zaujaly, a proto jsem se rozhodla se s nimi podělit i s vámi v tomto článku. Následující odstavce jsou citací jeho slov.

Známe tu větu z Písma - Kde jsou dva nebo tři, tam je Bůh uprostřed nich. Ale není někde v aritmetickém průsečíku, ale uprostřed každého z nás, když se spojujeme v modlitbě.

Když jsem přemýšlel nad nějakým návodem, tak jsem zjistil, že píseň: “Zde jsem, chci Tě chválit”, má ve svém refrénu daný návod, jak se spojit v modlitbě chval. Na prvním místě - zde jsem. Teď a tady, nezávisle na místě i čase. Teď jsem zde, abych chválil Pána. Dalším slovem je - chci. Modlitba je i úkonem vůle, ne jen pocitu, že se mi zrovna chce modlit, ale chci se rozhodnout vstoupit do modlitby. Něco pro to udělat, vypnout mobil, zavřít dveře, vzít si křížek nebo i zapálit svíčku. Ale to hlavní v té větě je - Tě chválit. Chceme chválit Toho, který za nás dal svůj život. V modlitbě chval nejde o nic jiného než o Pána.

... Pane, zde jsem a chci Tě chválit, jsem rozhodnutý Tebe chválit. Takový, jaký jsem, se všemi svými nedokonalostmi, tě chci oslavit...”

V další části chval přišlo zamyšlení po přečtení úryvku, který se čte před kostelem na Květnou neděli (Mt 21, 1-11)

Často se říká, že ten lid, který teď volá „hosana“, za pár dní bude volat „ukřižuj”. Lidé opravdu volali hosana, ale volali své představě o Ježíši, ne Ježíši. Ježíš byl a je Mesiáš, ale lidé očekávali tak trochu jiného Mesiáše. Jeden náš vyučující v semináři to nazval: “Židé očekávali takového židovského Adolfa Hitlera.” Vojevůdce, který vyžene Římany, a osvoboditele, který osvobodí národ. A téhle své představě volali hosana. Ale Ježíš je jiný, vjíždí na oslátku, což je symbol té jinakosti království. A když se za pár dní ukáže, že je jiný Mesiáš než se zdálo, tak lidé volají: „Pryč s ním, toho nechceme“. A jediná otázka, kterou si kladu, je - jakému Ježíši volám hosana já? Nějaké karikatuře, nějaké své představě, někomu, kdo přijde a vše vyřeší? Nebo volám hosana Ježíši podle jeho představ, takovému, jaký opravdu je? Můžeme vyznat, že Ježíš je král. Ale je potřeba si uvědomit, že to je jiný král než si představujeme, je vždycky větší, je vždycky lepší, než si dokážeme představit.  Položme si otázku - Kdo je pro mě Ježíš? Je to král králů a jeho mesiášství bylo podle boží představy, ne podle lidské představy.

Teď si troufnu říct větu. Co když tyhle Velikonoce nejsou sice podle lidské (naší) představy, ale jsou podle Boží představy. A co nám to tedy má říct?”

 • Ježíši ty jsi král a nejsi jen tak nějaký král, ale ty jsi můj král. Kým je pro mě Ježíš?
 • Ježíši, jsi pro mě...
 • Nejlepším přítelem
 • Budoucností
 • Jistotou v nejistém světě
 • Tím, kdo mě volá k novým věcem
 • Stvořitel
 • Tím, kdo mě miluje
 • Tím, kdo mi odpouští
 • Tím, kdo mě zachrání
 • ... Vším
 • Chválím tě Pane, za to jaký jsi, za to, že jsi nad moje představy. Za to, že svou láskou jsi změnil celý život můj.

Chvála je nejlepší prosba. Boha můžu postavit nad každou situaci. Nad všechno, co na mě doléhá, můžu postavit Boha. Pokud žiju s Bohem, můžu být i já nad tou věcí. Říká se, buď nad věcí a s Bohem můžeme. Boha můžeme vyvýšit nad vše, co nás trápí, nad vše, o čem  přemýšlíme, dokonce i nad svůj život.

Vyvyšuji tebe Pane, tvoje jméno nad...

 • Tímto dnem
 • Každým člověkem
 • Vším, co stvořeno je
 • I nad svým životem
 • Všechny starosti
 • Všechny radosti
 • Mládeží
 • Mojí budoucností
 • Mými jistotami
 • Mojí rodinou
 • Mojí prací nebo studiem
 • Každým strachem
 • Politickou situací
 • Mými osobními úmysly
 • Mými vztahy s ostatními
 • Mojí bolesti
 • Mojí modlitbou
 • Vším, co prožívám
 • Všechna zranění
 • Každým selháním
 • ... Vším“

Ráda bych povzbudila každého, kdo tento článek bude číst, aby si na chvíli sedl a zamyslel se. Co nám Bůh chtěl říct těmito Velikonocemi, jaký měl asi záměr. A pokud by měl někdo zájem, záznam těchto chval je stále dostupný online na Youtube pod názvem Modlitba chval - Vítání Krále. 

Autoři článků: