Modlitba za naše zemřelé

Přišel opět listopad a hned na začátku slavnost Všech svatých a připomínka Všech věrných zemřelých. Modlíme se za naše drahé, kteří nás předešli ve smrti a v přechodu do nebe. Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.

Jaké jsou podmínky získání odpustků?

Návštěva hřbitova

Odpustky pro duše v očistci běžně získatelné od 1. do 8. listopadu. Nyní kdykoli v listopadu.

Podmínky:

 • návštěva hřbitova
 • modlitba za zesnulé
 • modlitba na úmysl Svatého otce
 • vyloučení sebemenšího zalíbení ve hříchu
 • svaté přijímání

V okruhu těchto dní svátost smíření.

Návštěva kostela

Odpustky pro duše v očistci běžně získatelné 2. listopadu. Nyní kterýkoli den v listopadu.

Podmínky:

 • návštěva kostela nebo kaple
 • modlitba Otče náš a Věřím
 • modlitba na úmysl Svatého otce
 • vyloučení sebemenšího zalíbení ve hříchu – svaté přijímání

V okruhu těchto dní svátost smíření.

Doma

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie.

Podmínky:

 • v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov
 • zříci se jakéhokoli hříchu
 • vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat svátost smíření a pomodlit se na úmysl Svatého otce, jakmile to bude možné
 • pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu

foto: Člověk a Víra – Lubomír Holý