Modlitba a půst za uzdravení

Za uzdravení celého světa z pandemie se můžeme modlit tuto modlitbu:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! 

Jinou modlitbu viz zde. Otec biskup Vojtěch nás kromě toho zve k středečnímu postu na stejný úmysl.

Témata:

Život farnosti: