Poděkování za příspěvky v PULSu

Již od r. 2016 existuje v Brněnské diecézi „Fond PULS“.

Posláním tohoto fondu je „vytvořit Velkou rodinu malých dárců, do které jsou zváni všichni, kterým záleží na budoucnosti a životě diecéze a chtějí ji podporovat. Cílem fondu je zajistit finanční prostředky, které jsou použity především na mzdy kněží a na zajištění služeb farnostem“.

Příjmy fondu jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností. Výše příspěvku farností je v současné době stanovena částkou 480 Kč za rok za každou dospělou osobu ve farnosti. Dary donátorů pomáhají farnostem tento příspěvek snížit. Pokud dary dosáhnou výše stanoveného příspěvku, závazek farnosti je splněn.

V našich farnostech máme mnoho štědrých dárců, díky kterým je velká část našeho příspěvku pro r. 2020 již zaplacena. Patří jim veliké poděkování! 

Pokud by se chtěl ještě někdo jiný přihlásit mezi donátory a poslat nějaké peníze jménem své farnosti, může tak učinit na této webové adrese.

Aktuální stav našich farností:

Ostrovačice

Jak pulsujeme

Veverské Knínice

Jak pulsujeme

MODLITBA DONÁTORA

Nebeský Otče, ať jsou naše farnosti otcovským domovem všem. Pane Ježíši Kriste, pomáhej nám, ať věrně plníme poslání, které jsi nám všem svěřil. Duchu Svatý, oživuj a probouzej naše farnosti svými dary a charismaty. Amen.